Milujeme omalovánky a kreslení online. Přidej se k nám!

Často kladené otázky a odpovědi


O nás

Internetové stránky Omalovánka.com jsou spravované dobrovolníky, kteří milují webdesign a rádi vytvoří něco pro užitečného pro děti.

Stránky www.omalovanka.com nabízí širokou paletu kvalitních omalovánek a obrázků rozmanitých téma pro děti od 3 let. Nabídku našich omalovánek pravidelně obnovujeme a rozšiřujeme. Naše stránky nemají komerční cíle a jsou všechny zdarma, za podmínek stanovených v Uživatelských podmínkách.

Práva

Kopírování, stahování a publikování omalovánek v jakékoliv podobě ze stránek www.omalovanka.com je přísně zakázáno. Ve výjímečních případech nás můžete požádat o písemné svolení.

Ochrana soukromých údajů

Jsme si vědomi, že ochrama soukromí vašich osobních údajů je pro vás důležitá. Zde naleznete informace o tom, jaké typy osobních informací a dat sbíráme při použití a návštěvě našich internetových stránek, a také o tom, a jak chráníme a používáme vaše údaje.

- Naše stránky používají služeb Google analytics a monitorují pohyb návševníků na stránkách za účelem zkvalitnění našich služeb. Tímto získáme například neosobní statistiky o návštěvnosti stránek a jejich indexaci na internetu. Tyto údaje nejsou a nebudou nikdy a za žádných podmínek nabízeny nebo prodávany třetím stranám.

- Naše internetové stránky zobrazují reklamy Adsense. Google používá DoubleClick cookie na internetových stránkách účastníků zobrazujících reklamy AdSense. Toto znamená, že používáním těchto internetových stránek třetí strany mohou uložit do vašeho prohlížeče cookies, a tyto cookies pak dále číst. Web beacons mohou být také použity ke sběru informací a dat v důsledku použití našich internetových stránkek.

Soubory web beacons jsou elektronické obrázky, které mohou být užity pro rozpoznání souborů cookies na vašem počítači, když zobrazíte webovou stránku. Soubory web beacons různými způsoby pomáhají měřit efektivitu reklam. Lze například spočítat počet jednotlivců, kteří navštívili naše stránky z odkazu příslušné reklamy. Mohou nám také prozradit, kdy byla webová stránka zobrazena a podle poskytnutého popisu stránky určit, kde je web beacon umístěn.

Jako cookie se označuje malé množství dat, který server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Těchto informací se dá posléze využívat pro cílenou reklamu apod. K tomuto účelu používáme cookies. Pokud nechcete, aby Váš počítač cookies nepřijímal, můžete je ve vašem prohlížeči vypnout.

Podmínky užívání stránek www.omalovanka.com

Tam, kde se v těchto podmínkách hovoří o "Webových stránkách", rozumí se tím výlučně webové stránky www.omalovanka.com, které jsou dostupné na adrese http://www.omalovanka.com. Tam, kde se hovoří o "Návštěvnících" myslí se tím fyzické osoby, které prohledávají a navštěvují Webové stránky. Nápodobně pod výrazem "Poskytovatel služeb" se v těchto podmínkách užívání rozumí dobrovolníci ze společnosti 4rdc.

Článek 1: Poskytování služeb a jejich dostupnost

1.1 Poskytovatel služeb poskytuje Webové stránky, na kterých Návštěvník může najít, stáhnout a vytisknout omalovánky v souladu s těmito Podmínkami užití.
1.2 Dostupnost Webových stránek a na nich umístěných omalovánek je závislá na dobrém fungování serveru a infastruktury mezi serverem a uživatelskými počítači Návštěvníků. Poskytovatel služeb nemá na infrastrukturu a její fungování žádný vliv. Poskytovatel služeb proto nemůže zaručit, že Webové stránky budou vždy Návštěvníkům dostupné.
1.3 Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo dočasně zamezit přístup na Webové stránky a na nich umístěné omalovánky za účelem správy a aktualizace Webových stránek.

Článek 2: Nabití účinnosti této smlouvy o Podmínkách užívání

2.1 Tyto Podmínky užití jsou platné pro každou návštěvu a užití Webových stránek Návštěvníkem.

Článek 3: Podmínky poskytování služeb

3.1 Použití omalovánek umístěných na Webových stránkách podléhá Podmínkám použítí a v nich stanovených ustanovením a podmínkám.
3.2 Omalovánky nabízené na Webových stránkách jsou pouze určeny k osobnímu užití a nikoliv komerčním účelům, tzn. omalovánky je zakázáno dále distribuovat (např. na jiných webových stránkách či jiných médiích) nebo je dále prodávat.
3.4 Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo k uplatnění technických a právních kroků k vymáhání a naplnění těchto Podmínek užívání.
3.5 Návštěvník smí kažnou omalovánku pouze jednou vytisknout nebo downloadovat na jeden svůj počítač a to k osobnímu a nikoliv komerčnímu využití.
3.6 V případě, že si Návštěvník stáhne, downloaduje nebo vytiskne omalovánku z Webových stránek, nepřenáší se tím vlastnictví omalovánky na Návštěvníka. Všechny omalovánky na Webových stránkách zůstávají ve vlastnictví právoplatného majitele a nejsou k prodeji. Užívání Webových stránek je zdarma. Poskytovatel služeb není majitelem na Webových stránkách umístěných omalovánek. Downloadování , stahování a tištění omalovánek je proto na vlastní riziko Návštěvníka. Poskytovatel služeb není proto zodpovědný za následky v širším smyslu, které jsou důsledkem používání Webových stránek a na nich umístěných materiálů.

Článek 4: Omezení právní odpovědnosti

4.1 Obsah a náplň Webových stránek je Poskytovatelem služeb pečlivě spravována. Poskytovatel služeb nabízí omlovánky, které jsou jak chráněné tak i nechráněné autorskými právy. V tom případě je umístěno na stánkách opozornění o ochraně autorských práv. Poskytovatelem služeb nechce v žádném případě vzít kredit náležející autorům ani porušovat autorská práva. Bohužel nemůžeme vždy předejít chybě. Pokud se na těchto Webových stránkách nachází omalovánky, které podle názoru Návštěvníka porušují autorská práva, je Návštěvník povinnen toto neprodleně ohlásit Poskytovateli služeb na adrese info{at}omalovanka.com Poskytovateli služeb pečlivě posoudí, zda-li se dotyčné omalovánky mají odstranit z Webových stránek nebo je možné je nechat na Webových stránkách jiným způsobem.
4.2 Na informace a služby nabízené na Webových stránkách se nevztahují žádná práva. Poskytovatel služeb nebere na sebe žádnou odpovědnost za škodu jakýmkoliv způsobem vzniklou z užívání Webových stránek a na nich nabízených omalovánek a nebo za nedostatečné či nesprávné informace uvedené na Webových stránkách a / nebo škody vzniklé důsledkem dočasné nedostupnosti Webových stránek.
4.3 Tyto Webové stránky obsahují odkazy ve formě inzerce na jiné webové stránky, které nejsou spravovány Poskytovatelem služeb. Inzerce slouží k informačním účelům a je v dobré vůli umístěna Poskytovatelem služeb. Poskytovatel služeb neposkytuje žádnou záruku a nebere na sebe žádnou odpovědnost za obsah těchto cílových webových stránek.

Článek 5: Změna podmínek ve smlouvě

5.1 Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a upravit podmínky v této smlouvě. Změněné podmínky nabírají platnost v okamžiku publikování na Webových stránkách.

Článek 6: Všeobecná ustanovení

6.1 Webové stránky a jejich užití se řídí Nizozemských právem. Eventuální rozpory vyplývající z užívání Webových stránek a na nich publikovaných omalovánek a informací se budou jedině posuzovat u soudu v Amsterdamu, Nizozemí.